Deyimler ve Atasözleri

PATNOS’LA İLGİLİ DEYİM VE ATA SÖZLERİ

 Bıra rébe, bıra dur be.

 Bıra Bıhırbe,bıra kur be.

 Bıra qizbe,bıra pir be

Yol olsun da uzak olsun.

Vadi olsun da ,derin olsun.

Kız olsun varsın yaşlı olsun.

 

Xwali seré wi méré be,ku jına wi mır; Baltuza wi tıne be.

O adama yazıklar olsun ki, karısı lünce baldızı olmasın

 

Beré gul bu.Barané léda şıl bu

Eskiden gül dü. Yağmur vurunca ıslandı(Çirkinlerin daha da çirkinleştiği bir

olayın ardından söylenen bir deyimdir.)

 

Xema qulınge ku Murad rabuye

Murat’ın(Murat nehri) coşması çok ta turnanın umurundaydı.

 

Dema néçir a mın té.Gu ye teji ya  mın té.

Tam avlanacağım anda, tazımın tuvaleti tutar.

 

Xwedé berxé nér daye jı kéré ra

Allah erkek kuzuyu bıçak için yarattı.(Erkeğin kavgaya yaratıldığı anlamındadır.)

 

Navé gur derketiye, lé rovi dıné  xrabkıriye.

Kurdun adı çıkmış, yalnız dünyayı yıkan tilkidir.

 

Ne dina bıgé;Ne ji berde ser xwe

Ne delilerle seviş;Ne de üstüne çek. (Delilerle asla sevişilmeyeceğini anlatan bir deyimdir. Çünkü rezil olmanın kaçınılmaz olacağını anlatır.)

 

Çıqas ji dizika were kel, yé  eşkere bızé

Her ne kadar kaçamak sevişse de ,açıkta doğuracak.(Gizli kapaklı işlerin zamanla ortaya çıkacağını anlatan bir deyimdir.)

 

Kerén sıst, tırén şidyayi dıkın

Gevşek eşekler, sıkı osururlar

 

Mir ji dımre,Evdalé pir ji

Bey de ölür,yaşli abdal da