Kurtboğan Festivali

           Patnos’ta yaklaşık 200 yıl mazisi olan bir festivaldir. Ne yazık ki unutulmaya yüz tutmuş kütür yaşamımızın en önemli değerlerinden biri olan bu festival günümüzde tekrar yaşama geçmek için ilgi beklemektedir.yerel yönetimlerin,sivil toplum örgütlerinin ve özellikle belediyenin bu konuya yeterli duyarlılığı göstermemesi,bir kültür varlığımızın daha tarihin tozlu raflarına kaldırılmasına sebep olacaktır.

         Genç neslin hemen hemen hiç bilmediği orta yaşında hayal meyal hatırladığı bu eski Patnos geleneğinin ana teması hayvancılık üzerinedir.Hayvancılığa dayalı Patnos ekonomisinin sermayesi hayvandır. Özellikle koyun üreticiliğine dayanan bu yaşam tarzının en büyük düşmanı kurtlardır.Kurtların yaz kış demeden koyunlara saldırıp, büyük zararlara sebep olması beraberinde kurtçul(guréx) köpeklerin yetiştirilmesi mecburiyetini doğurmuştur.

           Kurt festivalinin en büyük özelliği,en iyi kurtboğan köpeği yetiştirene birinci seçilmesi ve verilen ödüldür. Bu ödül genellikle en iyi koçtan oluşur.

          Bilindiği üzere kurtların ön ayakları arka ayaklarına göre daha kısadır.Diz boyunu da aşmış olan kar üzerinde koşmaları oldukça zordur.İyi bir atın önünde uzun süreli kaçabilmesi hemen hemen imkansızdır.İyi bir at,iyi bir süvari aynı zamanda iyi bir kurt avcısıdır. Bu arada Patnos’un En iyi kurt avcısı Rıfo’dur (Rıfat Şahin)

          Kurt avcıları gruplar halinde avlanırlar. Bir grup kurt sürerken diğer grup ise önünü keser. Koşarken yorgun düşen kurdun alnına indirilen sert bir sopa darbesi kurdun bir anlık bayılmasına sebep olur.O an, attan hızla inen avcı; elindeki özel sopayı, ısırmasını engellemek için kurdun ağzına sıkıştırıp,ucundaki özel hazırlanmış ipi ise kurdun boynuna dolar. Kurdu atın terkisine alıp köye(Patnos’a) dönerler. Bu dönüşler oldukça ihtişamlı olur.

          Canlı yakalanan kurt, şehir meydanında uzun bir iple bir ağaca bağlanır. Koyun sahipleri kurt boğan köpeklerini süsleyerek meydana getirir. Köpekler sıra ile kur ile boğuşur. Boğuşmadan kaçan köpeklerin sayısı oldukça fazla olduğundan; Kaçmayıp en iyi boğuşan köpek Jüri tarafından birinci ilan edilir.Köpeğin sahibi ödüllendirilir.                                                                                             

 Araştırma:// Seyfettin Esin