Fetullah Cemaati ve Kürtler

 Tarih boyunca Kürtler şu ya da bu şekilde oyuna getirildi.”Yiğitsin, delikanlısın” deyip canından, “Mertsin” deyip malından ettiler hep. Kardeşlik kandırmacası ile tarih boyunca topraklarını talan ettiler. Kürt yurdunda Kürtçe olmayan diller,bayraklar egemen oldu.Bu egemenlikleri kuranlar saf bir şekilde kardeşliğe ve paylaşıma inanmış olan Kürtlerin samimi inançlarını sömürdüler.Ve ne yazık ki Kürtlerin tam aksine hiçbir zaman kardeşliği düşünmediler.Osmanlı Hanedanındaki taht kavgaları mantığı ile kardeşlerini (Kürtleri) boğazlamaktan geri kalmadılar.Bunun için de ne yazık ki Kürtlerin en zayıf tarafı; İnançlarından vurdular.Hala da vuruyorlar.

Dünyanın Şoven olmayan ve genlerine ırkçılık işlemeyen tek ulusu Kürtlerdir. Peygamberin “Mümin,müminin kardeşidir.” Hadisine samimiyetle riayet eden,uygulayan başka bir Müslüman kavim varsa adı nedir? Araplar mı? Yoksa Farslar mı? Türkleri saymıyorum çünkü Müslümanların  mabedi camilerde bile, Allah’ın kelamının yanında buram,buram ırkçılık ve düşmanlık kokan dualarına şahit olmayan hemen,hemen yoktur.(Kandillerde okunan Mevlüd’ün sonunda yapılan duaları anımsayın) gerisini siz düşünün..geriye ne kalıyor,Peştular,Endonezyalılar,Boşnaklar,Arnavutlar,Sudanlılar ve kavmi belli olmayan bir yığın zenci kabile.

İslam’a Bediüzzaman Saidé Kurdi, Abdulkadiré Geylani,Ahmedé Xani,Selahaddié Eyyubi ve daha nice değerler kazandıran Kürtler:Sadece ırkçı olmayıp Peygamberin hadisini doğru algılayıp tüm müminleri kardeş saydığı için tarih boyunca devlet kurma gereği hissetmemişlerdir.Allahın kelamını dünyaya hakim kılma felsefesi diye yola çıkmış kimi Türkçe,kimi Farsça,kimi Arapça konuşan hiçbir kavimle ters düşmemişlerdir.Bu yüzden bu kavimler yüzyıllar süren egemenlikler kurmuşlardır.Bu egemenliklerde Kürtler; Samimi duruşları ve hizmetleri ile hep ön planda olmuşlardır.Ama ne yazık ki ön planda olmalarına rağmen Kürtler egemen kavimlerin ırkçılığı yüzünden tarihin sayfalarında açık seçik anlatılmamışlardır.Kürtler;Allah yolunda iddiası ile hareket eden ne Selçuklulara;Ne Osmanlılara ne de Araplara hiçbir zaman ihanet etmemişlerdir.Çünkü İhanetin Allah’a karşı çıkma olacağını düşünmüşlerdir. Osmanlıların son zamanlarını düşünün.Müslüman Tebaa dan sadece Kürtler ve Türkler kaldığında dahi,Kürtler hala, Ali Osmani’yiz diyerek varlığı sürdürürken Türkler Osmanlı varlığına onlarca kez ihanet etmiş gerek “harekat ordusu” gerek “İttihat ve terakki”  cemiyetleri ile Osmanlı varlığına defalarca kastetmişlerdir. Ve sonunda Osmanlıyı lağvedip,Hilafeti kaldırarak İslam’ın  neresinde olduklarını ispat etmişlerdir. Utançlarını ise Kürtleri asi,hain diye iftiralara boğarak kamufle etmeye çalışmışlardır. Ama güneş, balçıkla sıvanmıyor. Çünkü Kürtlerin samimiyetleri ile,egemenlerin samimiyetsizliği tarih kitaplarında yazılmıyorsa bile; Tarihin içinden asla silinmeyecektir.

Günümüzde Kürtler, hala  İslam adına milli benliklerinden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır.Bu uzaklaştırma görevini ise, Türkiye’de “Fettullahçı” denilen cemaat fedakarca üstlenmiştir.Ne İsmet paşanın diktatörlüğü döneminde; Ne de isyanları bastırırken çoluk,çocuk Yaşlı kadın demeden yapılan katliamların sorumluları zamanında bile Kürtler asimile edilmedi.Katledildiler.Evleri köyleri yakıldı.Sürgüne gönderildiler. Penavber (mülteci) oldular. Ama asimile olmadılar.Vatanlarından uzak dünyanın değişik ülkelerinde yaşamlarını sürdürürken bile asimile olmadılar.Ama ne yazık ki Fettullahçılar 20 yıllık kısa bir zaman içinde oldukça yol kattetiler.Bunu da İslam adına ve ırkçılıklarını gizleyerek başardılar.Çünkü Kürtlerin İslama olan tutkularını Hocası Bediüzzamana ihanet etmiş Feto’dan çok iyi biliyorlardı.

Şimdi Fettullahçı olan Kürtlere sormak Lazım,Koruculuğun bir başka şekli olan fettullahçılığı tercih nedeniniz ne idi.İslam mı? Ozaman Kör vicdanınızı dinleyin.ve düşünün.Dünyaya İslamı götürüyorum diye Türkçülüğü yayan,Türkçe dil olimpiyatları adı altında dünyayı bile Türkleştirme arzusu içinde olan bu tehlikeli ırkçılık akımının neresindesiniz? Zencilere,Çinlilere Araplara Türkçe şarkılar söyletip,Türkçe şiirler okutan ve Ziya Gökalp’leri, Hüseyin Nihal Atsız’ları,Alpaslan Türkeş’leri mezarında bile kıskandıran Fetullahın bu oyununu görmeyecek kadar kör mü oldunuz? Türkçe dil olimpiyatları düzenleyen,Dünyaya Türkçe öğretmeye kalkan Fettullah yada Fettullahçıların bir tek Kürtçe sözcük “xwedé” ye bile tahammülleri var mı? Kürtçe Allah sözcüğüne bile tahammül edemeyen bir ırkçı akımın içinde saf İslami duygularla yer almanın mantığı nedir? Birileri bize eşek muamelesi yapıyorsa,eşek olmanın alemi var mı? Bediüzzamanın adını kullanıp ırkçılık yapanları destekleyerek Bediüzzamana ayıp etmiyormuyuz.”Eşek” sözcüğü genel ahlak kuralları içinde kullandığım bir sözcük değil ama; Batıda Nurcu yurtlardaki Kürt talebelere yapılan muameleyi görmeyenler eşek değil de nedir?

Kürler hala Fetullahçılığa devam ediyorsa bunun iki nedeni vardır?

1-     Fetullahçıları hala Müslüman görecek kadar eşektirler.

2-     Cemaat ilişkilerinde sağlanacak rantlar karşılığında benliğini bir fahişe gibi satacak kadar ucuzdurlar

Fetullahçılar Türklüklerini bir kenara bırakıp Müslüman(Ümmet) olmuyorsa, Kürtler neden kimliklerini bir kenara bırakıp oyuna geliyorlar anlamış değilim.Fetullahçı Kürtlerin Müslüman olduklarına inanmıyorum.Çünkü:

“Kendini bilmeyen,Allah’ı da bilmez”

                                                    Seyfettin ESİN