Gideceksin

Bakışlarında bir uçurum var.

İnilmeyecek kadar derin.

Özlem çizgileri yansımış yüzüne.

Gidemediğin

Uzakta bir yerlerin,

Orayadır dertlerin,

Kederlerin,

Beklentilerin.

Anlıyorum bir gün

Gideceksin.

Ben;

Gitmesin diye dua ederken ardından

Alıp götürecek seni;

Oralara duyduğun

Özlemlerin.

       

 

                       Seyfettin Esin